INFORMATIKA ZA BIOHEMIČARE

Ova stranica je posvećena kursu Informatika na master studijama Hemijskog fakulteta studijskog programa Biohemija.

Nastavne teme:

 • Rad sa tekstualnim podacima
 • Rad sa datotekama
 • Liste i petlje
 • Funkcije
 • Uslovni iskazi
 • Regularni izrazi
 • Rečnici
 • Rekurzija
 • Strukture podataka
 • Iteratori i generatori
 • Izuzeci

Predmetni nastavnik:

Asistent:

Završni ispit

 • praktični deo: 50 poena (prag: 50%)
 • teorijski deo: 50 poena (prag: 50%)
Da bi se ispit položio, neophodno je u zbiru imati najmanje 51 poen.

Mejling lista

 • Radi efikasnije komunikacije, molimo studente da upišu svoju mejl adresu u formular kom mogu pristupiti preko ovog linka.

Osnovna literatura

Korisni linkovi:

Materijali sa časova:

Početak zimskog semestra

Svim studentima želimo lep i uspešan početak zimskog semestra!

19. 10. 2022.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2022/23. godina